Beleid- en gedragsregels - SC Elshout voetbal

Beleid- en gedragsregels

Beleid- en gedragsregels

Convenant drugsbeleid van de Heusdense Voetbalverenigingen

Als Heusdense Voetbalverenigingen hebben wij het onderwerp “een gezond en veilig sportklimaat” hoog in het vaandel staan. Een eerlijke, integere voetbalsport, de gezondheid van spelers en een veilig sportklimaat zijn van het grootste belang. Het gebruik van drugs staat daar haaks op. De Heusdense voetbalverenigingen zetten zich daarom in voor het waarborgen van een schone en eerlijke sport. Het is naar onze mening dan ook zeer verwerpelijk  dat leden van onze verenigingen, maar ook overige bezoekers van onze sportparken, op ons sportpark drugs gebruiken en/of op onze terreinen drugs verhandelen.

Wij willen ons dan ook volledig inzetten om deze misstanden te voorkomen.

Als maatregelen ter voorkoming van het gebruik of handelen in drugs zullen vanaf heden de onderstaande sancties gelden:

• Als het vermoeden bestaat door signalen en/of symptomen die erop kunnen wijzen dat een speler onder invloed van drugs aan een wedstrijd of training wil deelnemen, zal de speler via zijn leider/trainer, descheidsrechter of een bestuurslid zo nodig een verbod tot spelen c.q. trainen opgelegd krijgen.
• Bij daadwerkelijk gebruik op het sportpark van een lid zal deze een schorsing krijgen voor zowel wedstrijden als trainingen. De volgende straffen behoren hierbij:
1e maal 2 weken schorsing
2e maal 2 maanden schorsing
3e maal volledige schorsing en daarnaast het verzoek tot schorsing voor bepaalde tijd of royementbij de vereniging waarbij de speler is aangesloten, bij de eerstkomende ledenvergadering. De schorsingen worden overgenomen door de andere Heusdense voetbalverenigingen.
• Wanneer een derde op het sportpark daadwerkelijk gebruikt en/of handelt in drugs, zal dienstdoende terreinbeheerder of bestuurslid deze persoon verplichten om het sportpark te verlaten en zal per direct de politie worden ingeschakeld en aangifte worden gedaan.
• Wanneer een lid van de vereniging (thuisspelend of bezoekend) op het sportpark in drugs handelt zal per direct de politie worden ingeschakeld en aangifte gedaan met daarnaast de sanctie:
Bij een eerste geval 3 maanden geen toegang op het sportpark
Bij een tweede geval volgt het verzoek tot royement
• Wanneer een derde op het sportpark in drugs handelt zal per direct de politie ingeschakeld worden en zal dienstdoende terreinbeheerder of bestuurslid deze persoon verplichten om het sportpark te verlaten.
• Bij het signaleren van of het ernstige vermoeden van handel op en nabij het sportpark zal dit bij de politie met kenmerkende gegevens gemeld worden.

 

Voor specifiek beleid op het gebied van gebruik van en handel in verdovende middelen en doping verwijzen wij naar het bestaande beleid van de KNVB. Zie hiervoor bijlage 1 en 2 bij deze convenant.

Bijlage 1
Bijlage 2

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!